Trải nghiệm IBM Cloud

Tốc độ mạng nội bộ không cao. Chọn server ở Singapore nhưng khi download các gói Debian từ http://mirrors.service.networklayer.com/ thì tốc độ chỉ ~200 kB/s. Nếu chọn repo http://mirror.0x.sg thì tốc độ lên tới 3MB/s.

Website này sử dụng Disqus cho comment. Nếu bạn không thấy các comment dưới đây, có lẽ Disqus đang bị chặn. Bạn cần đổi DNS.
comments powered by Disqus