Thiết bị mã hóa, smartcard và OpenSC (phần 1)

Tôi mới quay trở lại phát triển tiếp CryptoStick, sau 1 năm gián đoạn. Thực ra công việc của tôi không phải là phát triển phần cứng hay firmware cho nó, mà là mở rộng bộ phần mềm OpenSC để nó có thể nói chuyện, khai thác CryptoStick nói riêng và mọi smartcard theo chuẩn OpenPGP nói chung.

##Thế CryptoStick là gì?

CryptoStick là một loại thiết bị có hình dáng giống bút nhớ USB (pen drive, USB key), nhưng thay vì để lưu trữ dữ liệu như bút nhớ thì nó làm công việc mã hóa, giải mã dữ liệu. Dữ liệu được chuyển vào CryptoStick ở dạng nguyên bản rồi được lấy ra ở dạng đã được mã hóa, hoặc ngược lại.

CryptoStick

...