Tìm kĩ sư phần mềm - CTO thay thế

Vì lí do gia đình nên từ năm sau mình sẽ dần dần giảm vai trò của mình tại AgriConnect, và cần tìm một "đệ tử chân truyền" để thay mình nối nghiệp lớn. Công việc là đề ra các giải pháp công nghệ phần mềm, mạng, phương thức kết nối giao tiếp trong hệ thống IoT nông nghiệp, đảm bảo quy trình phát triển phần mềm một cách chuyên nghiệp.

Software Engineer

Yêu cầu cho vai trò này như sau (tạm gọi là CTO):

  • Có tâm huyết với ngành nông nghiệp (VN hay ASEAN cũng được).
  • Thành thạo Linux, cả về server và nhúng. Ưu tiên hiểu rõ các thành phần của Debian bản mới nhất (ví dụ biết dùng systemd thay vì SysV). Có kinh nghiệm đóng gói file deb.
  • Có tham gia viết code cho ít nhất một dự án phần mềm nguồn mở quốc tế (không phải dự án một người).
  • Có kinh nghiệp phát triển một dự án web với mô hình backend-API-frontend, và đã viết code trong cả backend, frontend.
  • Sử dụng Python làm ngôn ngữ chính. Biết viết unittest với pytest. Có kinh nghiệm đóng gói phần mềm Python (viết file setup.py)
  • Biết viết automation script cho quy trình test, deploy. Biết viết một quy trình CI dựa trên Docker.
  • Những điều kể trên là khả năng của một full-stack developer. Tuy nhiên mình từ chối một full-stack developer mà chỉ dùng JavaScript/NodeJS (cần biết nhiều ngôn ngữ để có cái nhìn đa dạng).
  • Ham thích phượt (nhưng tránh phịch trong lúc phượt kẻo gây hậu họa). Vì lĩnh vực IoT nông nghiệp đòi hỏi đi thi công, triển khai nhiều, nên người mê phượt sẽ có động lực để đi hơn.
  • Không có quan điểm cực đoan về chính trị, kẻo sinh chuyện cãi nhau, mất đoàn kết nội bộ.

Liên hệ: ng.hong.quan[at]gmail.com