Tạo nhanh web/FTP server với Python

Khi cần chia sẻ file qua mạng nội bộ, tôi thường nghĩ đến việc chạy 1 web server hay FTP server, nhưng lại ngại cài những phần mềm chuyên dụng như Apache, ProFTP vì tôi chỉ muốn chạy server trong 1 khoảng thời gian ngắn, chỉ phục vụ tải file cho một thư mục nhất định và không muốn cấu hình username/password để login.

Chẳng hạn, nếu cài webserver chuyên dụng như Apache, Nginx thì thường thư mục gốc sẽ là /var/wwww/, nếu muốn chia sẻ file từ 1 thư mục bất kì thì phải tạo symlink vô đây, và phải gõ password để lên sudo. Nếu cài 1 FTP server chuyên dụng như ProFTP thì từ client truy cập vô, luôn đụng phải thư mục root và phải đăng nhập username, password.

Thật mừng là Python có những thư viện đáp ứng rất tốt nhu cầu. Chẳng hạn tôi muốn chia sẻ file từ thư mục /home/hongquan/Documents, tôi chỉ việc vào thư mục đó và chạy:

...

Thu thập log của Flask với Logentries

logentries.com là 1 dịch vụ phân tích, trích xuất thông tin từ log của các ứng dụng. Các log được thu thập và gửi đến server của logentries và được xử lý tại đó. Các log này có thể được thu gom ngay từ chương trình đang chạy của chúng ta mà không phải sinh ra file rồi thu thập file đó. Để làm được việc này, logentries cung cấp 1 số thư viện của những ngôn ngữ hay dùng, để ta có thể tích hợp vào ứng dụng của mình.

Trang web của tôi cũng đang thí nghiệm với dịch vụ này, mặc dù nhu cầu sử dụng cũng chỉ đơn giản là muốn có 1 nơi lưu trữ log, để debug ứng dụng web, chứ không cần phân tích gì. Sau đây là cách tôi sử dụng với Flask, framework được dùng để xây dựng nên website.

Theo cách tổ chức của tôi thì tôi sẽ có 1 file config.py chứa các thông tin cấu hình. Vì source code của website được public nên những thông tin cần bảo mật (key, password...) được lưu trong file secret.py không public và được import vào config.py. Sau khi đăng ký account trên logentries.com và tạo 1 thư mục trên đó, tôi copy lấy token của thư mục đó và gán cho hằng LOGENTRIES_TOKEN trong config (config.pysecret.py ở trên).

logentries chỉ nhằm dùng khi chạy ở production mode (chứ ở development mode thì log luôn ra Terminal cho tiện làm việc) nên tôi sẽ cấu hình để sử dụng logentries trong file wsgi.py, là file mà tôi dùng để chạy website ở production. Đây là nội dung của file: